top of page

איך לבנות הרצאה מנצחת

בניית הרצאה מנצחת אינה רק כתיבת המבנה והידע בנקודות אלא גם ראיונות להרצאה עצמה, איך להרצות באופן שלא ישכח.
 

איך מתחילים להרצות?

קודם כל יש לאפיין מה יש לנו לתת לקהל, מהו תחום ההכשרה והידע שלנו. האם מדובר בסיפור אישי או במיומנות עסקית. 
 

ישנם לא מעט מרצים שפשוט יום אחד החליטו לדבר על תחום המיומנות שלהם מול קהל והולך להם.
 

לימודי הרצאה

ברגע שאותם מרצים לומדים את המתודולוגיה של ההרצאה,  הם הופכים ממרצים טובים למרצים בלתי נשכחים.

מסקנה: 

כדי להבין איך להרצות מול קהל בצורה שהקהל לא יפסיק לדבר על ההרצאה שלנו, צריך ללמוד להרצות. 


 

Convention
bottom of page