top of page

מהו נאום מעלית

נאום המעלית הוא הצגה עצמית קצרה שתספיק להותיר רושם מקסימלי ותוצאה אפקטיבית בזמן קצר של נסיעת מעלית. 

 

לימודי רטוריקה
אחד הכלים החשובים בלימוד רטוריקה הוא ליצור את נאום המעלית הטוב ביותר שלך. מפתיע לראות כמה אנשי עסקים, המייצגים מוצר או שירות, לא ישבו פעם אחת לבנות את נאום המעלית שלהם, דבר שעשוי לעזור להם בהמשך הדרך.

 

בנייה והגשה של נאום מעלית היא חלק מהתוכנית המקיפה "לקום ולדבר"

Pressing the Elevator Button
bottom of page