top of page

קורס הכשרת מרצים

מגוון קורסים למתחילים ומתקדמים.

בין הקורסים ניתן למצוא גם קורס מרצים, הכשרת מרצים ועוד.


נטוורקינג למרצים
הקורס הוא לא רק הזדמנות להפוך ממרצים טובים למרצים בלתי נשכחים אלא גם להכיר קולגות בתחום.

הכשרת מרצים

בעידן ההיברידי, מרצים רבים העוסקים בתחום שנים רבות, זקוקים להכשרה מתקדמת בכלים חדשניים, ביכולת להרצות מול מצלמה ובזום ועוד

Convention
bottom of page