top of page

הרצאה: Story Selling

ספרי  לי, מה את עושה?

מי מאיתנו לא מכירה את השאלה?...

איך להציג את עצמנו בעסק זה הרבה יותר מאשר לומר מה אנחנו מוכרות.

 

היכולת לספר סיפור לא שייכת רק לאנשים בעלי זקן שיושבים סביב מדורה.

 

דרך סיפור אנחנו מפעילים את שני צידי המוח ויוצרים השפעה אדירה.

סדנה חווייתית יישומית בה נלמד איך להשתמש בסיפור, כדי להעביר תוכן מקצועי ולהשפיע.

 

בהרצאה נלמד מהו הרכיב הסודי שהופך אנשים וחברות מסוימים להרבה יותר מצליחים מאחרים

ואיך גם אנחנו יכולות להיות כאלה.

 

נלמד מה חשוב לומר בהצגה עצמית, איך ניתן למצוא את הייחוד שלנו בתוך שפע העסקים שסביבנו

ולהוביל עסקית בתוך סביבה תחרותית.

Group project conversation
bottom of page