top of page

קורס מינגלינג

רוב אנשי העסקים המצליחים יספרו לכם שחלק חשוב מהלקוחות שלהם הכירו בכלל במפגש אקראי, עסקאות חשובות נסגרו על מפית מחוץ לחדר הישיבות

מנהלים יספרו לכם שמשברים רבים נמנעו פשוט משיחה קצרה במסדרונות המשרד והיכולת שלהם לתקשר בצורה פשוטה ונעימה היא מה שהקנה להם קידום בעבודה.

היכולת לעשות מינגלינג ללא מאמץ היא מיומנות נרכשת. לא נולדים איתה. בקורס לומדים איך ליצור כימיה.

קורס מינגלינג זה קורס תקשורת בין אישית החשוב ביותר שתלמדו. 

Office Hang Out
bottom of page